09.01.2018

Closing the season DBBATTLE

Sincerely we hope that the participants are satisfied with the results, and the audience gets their impressions on the final.

Ahead of the off-season, which means it's time for new ambitious, high-profile and entertaining projects.

Company Kicx Sound Group wishes further creative success to fans of auto sound.

We are waiting for you from new interesting installations and powerful results under the auspices of our slogan "Sound and Weep!".

Results of the Final of the Russian Championship in Rostov-on-Don September 9, 2017Congratulations to the winners!

Results of the Final of the Russian Championship in Rostov-on-Don -Don on September 9, 2017

Debut  
----  

1 146.9 Sergey Kostusyov 146.9 146.9 146.9 146.9
The Newbie 1k  
----------  

1 152.9 Vitaliy Baranov 152.9 152.9 152.9 152.9  
2 148.7 Daniil Konyukhov 148.7 148.7 148.7

3 142.7 Lev Kravchenko 142.7 142.7 & nbsp ;
4 141.6 Konstantin Shokhin 141.6 141.6  
5 138.7 Alexander Apukhtin 138.7  

Newbie 2k  
----------  
< br> 1 154.5 Konstantin Moisiev 154.5 154.5 154.5 154.5  
2 152.3 Alexander Paul Yakov 152.3 152.3 152.3
3 151.6 Vladimir Parshin 151.6 151.6

4 144.6 Alexei Kornev 144.6 144.6  
5 143.7 George Perekoty 143.7  
6 142.7 Alexander Reznikov 142.7  

Newbie 4k  
----------  

1 156.5 Alexey Lyapin 156.5 156.5 156.5 156.5  
2 153.9 Andrey Chelyshev 153.9 153.9 153.9  
3 153.4 Arthur Leonov 153.4 153.4  
4 153.0 Kirill Melnikov 153.0 153.0  
5 150.3 Andrey Cherkashin 150.3  
6 150.1 Vladimir Khachaturov 150.1  
7 146.4 Andrey Bozhenov 146.4  

Newbie Sedan  
-------------  

1 153.3 Dmitry Kalugin 152.8 152.8 153.2 153.3  
2 153.1 Alexander Vorobiev 153.0 153.0 153.1  
3 153.0 Mikhail Savchenk 153.0 153.0  
4 153.0 Eugene Kolesnikov 153.0 153.0  
5 152.4 Bogdan Shymchenko 152.4  
6 150.3 Denis Mishchenko 150.3  
7 149.3 Sergey Kachanov 149.3  
8 148.3 Andrei Tolstykh 148.3  
9 147.7 Musa Batyrbekov  
10 146.1 Vakhtang Svanidze  

Amateur  
------  

1 158.8 Oleg Pisklov 158.8 158.8 158.8 158.8

2 157.7 Konstantin Svitin 157.7 157.7 157.7  
3 157.3 Oleg Vardanidze 157.3 157.3

4 157.1 Andrey Gordeev 157.1 157.1  
5 153.9 Maxim Gorbunkov 153.9  
6 152.5 Yevgeny Smirnov 152.5  
7 150.5 Uspe Porksheyan 150.5  
8 149.5 Andrei Shustarev 149.5  
9 146.5 Alexander Khudyakov  

The Professional l Without Sten  
--------------  

1 163.0 Andrew Kurtakov 163.0 163.0 163.0 163.0  
2 159.9 Arseniy Kritsin 159.9 159.9 159.9 & nbsp ;
3 159.1 Alexey Repin 159.1 159.1  
4 154.0 Dmitry Regeda 154.0 154.0  
5 153.0 Vasily Novikov 153.0  
Professional  
------ -----  

1 162.5 Alexander Doronichev 162.5 162.5 162.5 162.5

2 162.3 Michael Savin 162.3 162.3 162.3  
3 160.6 Anton Kapralov 160.6 160.6  
4 160.5 Mikhail Suvorov 160.5 160.5  
5 160.5 Albert Mershiev 160.5  
6 160.1 Vitaly Gorban 160.1  
7 158.2 Ruslan Zavadsky 158.2  
8 157.2 Maxim Rulla 157.2  
9 153.8 Pavel Martynenko  

Extreme  
------  

1 165.3 Rustam Kasimov 165.3 165.3 165.3 165.3  
2 162.0 Stanislav Pefti 162.0 162.0 162.0  
3 161.9 Alexei Lebedinsky 161.9 161.9  
4 160.9 Dmitry Oborin 160.9 160.9  
5 157.2 AZ-13 SPL Power 157.2  
6 154.0 Maxim Revenko 154.0  
Freestyle  
--------  

1 165.2 Ando Meloyan 165.2 165.2 165.2 165.2  

SNIPER  
-----  


119.9  
----  
< br> 1 119.98 Alexander Polyakov  
2 119.88 Andrey Bozhenov  
3 119.87 Mikhail Pizhitsky Team Cereals  
4 118.89 Oleg Mashentsev  
5 116.29 Alexander Vorobyov  

129.9  
----  

1 129.99 Vitaliy Baranov  
2 129.95 Albert Chernyakov  
3 129.94 Arthur Le new

129.91 Bogdan Shimchenko

5 129.91 Andrey Shustarev

6 129.75 Svanidze's Wachting  
7 129.65 Artem Poplavkov  
8 129.62 Sarkis Heigatov  
9 129.39 Arseny Kritsin  
10 127.40 Alexander Army  
11 122.78 Cyril Melnikov  
12 120.72 Sergey Shchurov  

139.9  

1 139.99 Russian & Andriy Gordeev  
2 139.98 Oleg Vardanidze

139.98 Andrei Cherkashin  
4 139.94 Andrey Chelyshev  
5 139.93 Diana Mikhailova  
6 139.88 Maxim Gorbunkov  
8 139.60 Paul Grinh  
9 139.51 Pavel Martynenko   # 10 139.39 Denis Sychev  
11 139.38 Akhmet

12 137.51 Vasily Novikov  
13 137.32 Alexander Reznikov   # 14 136.56 Lev Kravchenko   # 15 135.36 George Perekoty   # 16 130.57 Mikhail Savchenko   # 17 130.55 Oleg Akishkin  
18 130.16 Dmitriy Kostyuchenko  
19 130.11 Sergey Ryzhy  

149.9  
----  

1 149.99 Aleksey Lebedinsky   # 2 149.96 Mikhail Suvorov  
3 149.94 Yuri Usenkov


back